Αναπτύσσοντας την
ευφυή πόλη του μέλλοντος
Σήμερα!

Χρησιμοποιήστε την τελευταία τεχνολογία IoT για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Πλατφόρμα Διαχείρισης & Ελέγχου Πολλαπλών υπηρεσιών ΙΟΤ & Έξυπνης Πόλης

Συγκεντρώστε όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές λειτουργίες και εφαρμογές Έξυπνης Πόλης σε μία ενοποιημένη πλατφόρμα ενορχήστρωσης IoT, με ανοιχτή αρχιτεκτονική που εξασφαλίζει την ενσωμάτωση όλων των επιμέρους εφαρμογών, ανεξάρτητα από την τεχνολογία συνδεσιμότητας. Η λύση uiTOP™, που έχει αναπτυχθεί από την Intracom Telecom, εστιάζει στην ενοποίηση εφαρμογών σε όλους τους τομείς μίας Έξυπνης Πόλης, αλλά και στον τομέα του νερού και της ενέργειας. Επιπλέον, η διάθεση ενός ενοποιημένου πρωτοκόλλου διεπαφής (API) απλοποιεί σημαντικά την ενσωμάτωση, με σύνθετης ευφυΐας, επιπλέον εφαρμογών, από οποιονδήποτε κατασκευαστή.

smart lighting icon
-75%
ενέργεια και συντήρηση

Έξυπνος Φωτισμός

Εκσυγχρονίστε όλο τον δημοτικό φωτισμό με IoT-ελεγχόμενα φωτιστικά LED χαμηλής κατανάλωσης με εξαιρετικά χαμηλά κόστη λειτουργίας και συντήρησης. Τα υφιστάμενα συστήματα φωτισμού δεν είναι μόνο ενεργοβόρα, αλλά απαιτούν και αδιάκοπη επιθεώρηση για βλάβες, διατήρηση μεγάλων αποθεμάτων ανταλλακτικών καθώς και απασχόληση προσωπικού και οχημάτων. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και η μεγάλη διάρκεια ζωής του φωτισμού LED, σε συνδυασμό με την αυτόματη διάγνωση βλαβών, εξασφαλίζει αδιάκοπο και κορυφαίας ποιότητας φωτισμό, με αποτέλεσμα την αναβαθμισμένη ασφάλεια, με το ελάχιστο δυνατό λειτουργικό κόστος.

energy & water icon
-30%
κατανάλωση ενέργειας και νερού

Ενέργεια & Νερό

Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου, περιορίζοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και νερού, εξοικονομώντας τους αντίστοιχους πόρους και κόστη. Εντοπίστε υπερβολικές καταναλώσεις και εκτιμήστε τα περιθώρια εξοικονόμησης για μελλοντικές παρεμβάσεις.

smart parking icon
-20%
κίνηση και ρύπανση

Smart Parking

Μειώστε την κυκλοφοριακή συμφόρηση και βελτιώστε την αξιοποίηση δημόσιων και παρόδιων χώρων στάθμευσης. Ασύρματοι αισθητήρες στάθμευσης και συστήματα πληροφοριών καθοδηγούν τους πολίτες, μειώνοντας δραματικά το κυκλοφοριακό φορτίο στο κέντρο της πόλης, αυξάνοντας την εμπορική κίνηση και βελτιώνοντας την καθημερινή εμπειρία πολιτών και επισκεπτών. Αξιοποιήστε τη δυνατότητα δημιουργίας εσόδων, με ελάχιστο κόστος αστυνόμευσης, λόγω της αυτόματης ανίχνευσης παραβιάσεων.

waste management icon
-30%
έξοδα διαχείρισης

Διαχείριση Αποβλήτων

Βελτιστοποιείστε τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση. Αξιοποιήστε την αυτόματη και συνεχή καταγραφή του επίπεδου πλήρωσης σε όλους τους τύπους κάδων, απλά με την εγκατάσταση συμπαγών, έξυπνων IoT αισθητήρων. Αποτρέψτε την υπερπλήρωση και εξασφαλίστε καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Επιπλέον, με τον αυτόματο σχεδιασμό δρομολογίων, μειώστε δραστικά το σχετικό κόστος, το κυκλοφοριακό φορτίο και την τοπική ρύπανση.

environmental  monitoring icon
-10%
τοπική ρύπανση

Περιβάλλον

Συμβάλετε στη μειωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης. Δημοτικοί μετρητικοί σταθμοί (για ρύπους, θόρυβο, μικροκλίμα κ.α.) με ανοιχτή πρόσβαση δεδομένων στους πολίτες και αυτόματη ειδοποίηση υπερβάσεων σε πραγματικό χρόνο. Συνεχής συλλογή και αποθήκευση μετρήσεων με απεριόριστες δυνατότητες για περαιτέρω αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων.

traffic monitoring icon
-25%
κίνηση στους δρόμους

Παρακολούθηση Κυκλοφορίας

Διευκολύνετε την ταχύτερη μετακίνηση μέσω διαρκούς μέτρησης και στατιστικής επεξεργασίας των κυκλοφοριακών δεδομένων σε επιβαρυμένες περιοχές, με ανοιχτή πρόσβαση δεδομένων στους πολίτες και χρήση τεχνολογιών που συμμορφώνονται με την νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αξιοποιήστε τς μετρήσεις με υπολογισμό του χρόνου ταξιδιού και ανακατεύθυνση της κίνησης μέσω οθονών σε πραγματικό χρόνο.

public wifi icon
+40%
ενεργοί πολίτες

Δημόσιο Wi-Fi

Επεκτείνετε και βελτιώστε την προσφορά δωρεάν, ασφαλούς, Wi-Fi. Η ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου και η σταδιακή γεωγραφική του επέκταση βελτιώνει τόσο την καθημερινή ζωή των πολιτών, όσο και την ικανοποίηση των επισκεπτών. Νέες ευκαιρίες επικοινωνίας και διαφήμισης μπορούν να αξιοποιηθούν, από κοινού με τον εμπορικό κόσμο της πόλης, μέσω του ανοικτού δικτύου Wi-Fi. Βελτιστοποιήστε περαιτέρω τις λειτουργίες Wi-Fi και δημιουργήστε νέες ροές εσόδων, αξιοποιώντας της Intracom Telecom την Virtualized WiFi πλατφόρμα υπηρεσιών και τις μοναδικές εφαρμογές της.

electronic guides icon
+30%
ικανοποίηση επισκεπτών

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί

Εξελίξτε την εικόνα της πόλης με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών οδηγών για πολίτες και επισκέπτες ανάλογα με την ακριβή θέση τους στην πόλη. Εγκατάσταση δεικτών QR σε αξιοθέατα και εμπορικές περιοχές, σε συνεργασία με παράγοντες της πόλης. Όλοι οι επισκέπτες, χρησιμοποιώντας μόνο τις έξυπνες συσκευές τους (smartphone και tablet), θα λαμβάνουν άμεσες πληροφορίες για κάθε αξιοθέατο ή σημείο ενδιαφέροντος. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών για την απεικόνιση στοχευμένου περιεχομένου σε έξυπνες συσκευές, προκειμένου να τονωθεί η προβολή και ανταγωνιστικότητα των τοπικών καταστημάτων.